خاطرات یک سمپادی

                                              

 راستی به هیچ عنوان هم دیگه مطلب های تبلیغاتی رو تایید نمیکنم

نظرم نذارید بد ترین آدم روی کره زمین هستید همین وبس

عزت زیاد


tags:
چهار شنبه 15 / 8 / 1398برچسب:, | 20:23 | فرناز جونی |

 امروز خیلیییییی خوش گذشت 

سر کلاس زیست خیلی خندیدم 

اصن عالییییییییییییییییییییی


tags:
سه شنبه 26 / 7 / 1394برچسب:, | 14:5 | فرناز جونی |

 سهلام

بعد سالها من اومدم

مرسی از اونایی که فراموشم نکرده بودن 

میخوام موضوع وبو عوض کنم

میگم حالا بهتون


tags:
یک شنبه 24 / 7 / 1394برچسب:, | 23:41 | فرناز جونی |

سر کلاس بودیم،آخرای کلاس استاد خیلی جدی گفت:چقد وقت داریم؟یکی از پسرا: کمتر از دو دقیقه ک با بینندگان عزیز خدافظی کنین..!!


tags:
یک شنبه 24 / 5 / 1393برچسب:, | 18:19 | فرناز جونی |

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده

میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده

تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !والا...


tags:
چهار شنبه 20 / 5 / 1393برچسب:, | 21:30 | فرناز جونی |

سرعت نت ایران اینقدر کمه که تا بخوای مخ یکی رو بزنی از یکی دیگه خوشت میاد ...
خلاصه ملت عوضی نیستنااا سرعت نت کمه !!!


tags:
سه شنبه 19 / 5 / 1393برچسب:, | 22:36 | فرناز جونی |

فرﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1_ ﭘﺴﺮﺍ :
( ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ) : ﭘﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﻔﺨﻪ 240 ﺟﻮﺍﺑﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﻣﺼﺐ!!! ﺍﻭﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﭼﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ
ﮔﻠﻮﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ . ﻣﺮﺿﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺰﻭﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ
( ﭘﺸﺖ ﺳﺮﯼ ) : ﻣﻬﺪﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ 4ﺭﻭ ﺗﻪ ﮐﻔﺸﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﻩ !!!!
2_ ﺩﺧﺘﺮﺍ :
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ... ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ...
(ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻄﺮﺯ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺢ !!!)
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩﺩ ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽﯾﯿﯿﺪﺩﺩﺩ ﺗﺮﺧﺪﺍ
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩ
( ﻣﻬﺸﯿﺪ : ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﮔﻢ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺍﻩ . ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ :
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ؟


tags:
سه شنبه 19 / 5 / 1393برچسب:, | 18:11 | فرناز جونی |

ینی بد بخت ترین آدما زمین می دونین کیان ؟پسرا متولد بالای1378.چرا؟چونمجبورن با گودزیلا ها ازدواج کنن خخخخخخخخخ


tags:
سه شنبه 19 / 5 / 1393برچسب:, | 12:34 | فرناز جونی |

آیا میدانستید،آلبالو هم جز خانواده گیلاسه،فقط چون شوهر نکرده ترشیده؟؟!!!

نه خدایی میدونستید؟؟
من برم سراغ اکتشافات بعدیم


tags:
دو شنبه 18 / 5 / 1393برچسب:, | 18:32 | فرناز جونی |

مورد داشتیم...


دختره ساعت 9شب از خونه داشته میرفته بیرون...!!!!!؟؟؟
باباش بش میگه: کجا این وقت شب ؟؟؟!؟
دختره در جواب میگه: دارم میرم با رفیقام یه دوری بزنم اخر شب میام شمام انقده به من گیر ندید مگه من پسرم....


tags:
دو شنبه 18 / 5 / 1393برچسب:, | 18:31 | فرناز جونی |
Shik Them

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 صفحه بعد